Privacyverklaring

We weten dat u u zorgen maakt over uw persoonsgegevens en hoe we deze gebruiken. Vertrouw Didden die zich ertoe verbindt om deze met de grootste zorg te behandelen. Deze Privacyverklaring legt u uit welke persoonsgegevens we verzamelen, waarom we ze verzamelen en hoe we ze gebruiken.

Laatste update: 11 januari 2021.

Wie is verantwoordelijk voor de verzameling van uw gegevens?

Alle persoonsgegevens die verstrekt is aan of verzameld is door Didden, worden beheerd door Didden nv, gevestigd aan de Auguste Van Zandestraat 37, 1080 Brussel, België.

Deze Privacyverklaring geldt ook voor persoonsgegevens verzameld door Didden in verband met onze aangeboden producten en diensten. Deze Privacyverklaring is ook van toepassing op de marketing inhoud van Didden, inclusief de aanbiedingen en reclame voor onze producten, die wij (of een leverancier van diensten die handelt in onze naam) u kunnen sturen op onze websites, platformen en applicaties van derden afhankelijk van uw informatiegebruik van de website. In het algemeen hebben de websites van derden ook hun eigen Privacyverklaring en hun eigen algemene voorwaarden. We raden u aan om deze te lezen voor dat u die websites gebruikt.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

We verstaan met persoonsgegevens alle gegevens of informatie die te herleiden zijn tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, zoals naam, adres, IP-adres, ....

U bent niet verplicht om aan Didden persoonsgegevens te geven die wij vragen. Indien u geen persoonsgegevens deelt, is het mogelijk dat we niet in staat zijn om u bepaalde producten te voorzien, of om op uw vragen te antwoorden. We kunnen persoonsgegevens verzamelen via verschillende bronnen, met in begrip van:

 • persoonsgevens die u ons direct verstrekt.
  • We verzamelen persoonsgegevens die u ons verstrekt wanneer u uw inschrijft op onze marketing nieuwsbrief, of wanneer u ons contacteert via de formulier op onze website. We kunnen u ook persoonsgegevens vragen zoals uw naam, geslacht, geboortedatum, adres, e-mailadres, telefoonnummer, bijvoorbeeld wanneer u een wedstrijd wint.
 • persoonsgegevens die we automatisch verzamelen.
  • We krijgen en onthouden bepaalde types van persoonsgegevens gedurende elke online interactie. We gebruiken bijvoorbeeld cookies en tracking technologieën om persoonsgegevens te verkrijgen wanneer uw web browser onze websites of advertenties en andere inhoud verschaft door of in naam van Didden op andere websites. De types van verzamelde persoonsgegevens kunnen bijvoorbeeld een IP-adres, een ID van een toestel, informatie over computer en verbinden zoals de soort en versie van browser, besturingssysteem zijn. Wanneer u surft op onze websites, kunnen we ook bepaalde tools gebruiken om informatie over de sessie te meten en te verzamelen, zoals de laadtijden van de pagina's, problemen bij het downloaden, de bezoektijd van bepaalde pagina's, de interactie met de pagina en de gebruikte methoden om buiten de pagina te surfen. We kunnen ook technische informatie verzamelen die uw apparaat kan identificeren voor diagnostische doeinden en het voorkomen van fraude.
 • persoonsgegevens die we verzamelen aan de hand van andere bronnen.
  • We verzamelen persoonsgevens van andere bronnen met inbegrip van onze vertrouwenspartners met derden et daar waar we Didden accounts hebben op platformen van derden: bijvoorbeeld wanneer u de « Vind ik leuk » functie op Facebook gebruikt. We verkrijgen ook informatie over u en de interactie van andere bezoekers met onze reclame om na te gaan of onze reclame pertinent en succesvol is.

Uw toestemming

Didden zal geen persoonsgegevens verzamelen, gebruiken of onthullen zonder uw toestemming. Door het gebruik van onze websites of door op andere wijze persoonsgegevens aan Didden te verstrekken, en door het instellen van onze cookies (zie Cookieverklaring), stemt u ermee in dat Didden uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en deelt in overeenstemming met deze Privacyverklaring en de Cookieverklaring.

Kinderen

Onze websites zijn ontworpen en bedoeld voor gebruik door volwassenen. Wanneer de Didden-website alleen is bedoeld voor gebruik door een jonger publiek, zullen we toestemming van een ouder of voogd vragen voordat wij persoonsgegevens verzamelen wanneer wij dit nodig achten of wanneer dit vereist is onder de toepasselijke wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming (de leeftijd waarop toestemming nodig is verschilt van land tot land). Als je jonger dan 16 jaar bent, dien je de voorwaarden van deze Privacyverklaring met een ouder of voogd door te nemen om er zeker van te zijn dat je deze begrijpt en accepteert.
Als we ontdekken dat we informatie hebben verzameld zonder toestemming van een ouder of voogd terwijl deze toestemming vereist was, verwijderen we die informatie zo snel mogelijk. 
De toegang tot bepaalde delen van de Didden-site en/of het in aanmerking komen voor prijzen, monsters of andere beloningen kan beperkt zijn tot gebruikers boven een bepaalde leeftijd. Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor het uitvoeren van leeftijdscontroles en om dergelijke regels uit te voeren.

Wat doen we met uw persoonsgegevens?

We verzamelen, verwerken en onthullen uw persoonsgegevens enkel voor specifieke en gelimiteerde doeleinden. Bijvoorbeeld, voor het behandelen van klachten, het ontwikkelen en verbeteren van onze producten, communicatiemethoden en functies van onze websites, en om aangepaste producten en communicatie, om gecibleerde reclame en om productaanbevelingen te voorzien.

We verzamelen en verbruiken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • om onze producten en websites te verbeteren.
 • om uw informatie verzoeken te verwerken en te beantwoorden of om u te contacteren om aan uw aanvragen en/of vragen te beantwoorden.
 • in het kader van wedstrijden of promoties waarin u deelneemt.
 • u te contacteren in verband met producten en diensten die u kunnen interesseren, indien u ons daarvoor te toestemming hebt gegeven.
 • om de identiteit te verifiëren van personen die ons telefonisch, elektronisch of op andere wijze contacteren.
 • de producten voorzien die u ons hebt gevraagd.

Wanneer we uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken voor bovenstaande redenen of voor andere redenen, zullen we u op voorhand of wanneer we deze data verwerken, verwittigen.

Indien nodig, kunnen we uw toestemming vragen voor het verwerken van de persoonsgegevens. Indien u uw toestemming hebt gegeven voor verwerkingsdoeleinden, heeft u het recht om deze op elk moment terug te trekken.

Aan wie delen wij uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden niet gedeeld aan derden, behalve indien nodig en dat u ons de toestemming hebt gegeven.

We kunnen uw persoonsgegevens intern delen of met derden die op volgende wijze worden gekozen:

 • Externe dienstverleners.
  • Om uw verzoeken te verwerken, uw informatie aanvragen te beantwoorden, uw bestellingen te behandelen, uw kortingen te aanvaarden, stalen te voorzien, uw de mogelijkheid geven om deel te nemen aan wedstrijden, het beschikbaar stellen van andere functies, diensten en materialen op onze websites, kunnen we uw persoonsgegevens delen met externe dienstverleners die functies in onze naam uitvoeren. Het betreft bedrijven die: de websites van Didden doen draaien, betalingen verrichten, data analyseren, een klantenservice en leveringsdiensten voorzien, alsook adverteerders of andere derden die onze promoties beheren of eraan deelnemen. Deze hebben toegang tot de nodige persoonsgegevens om hun functies uit te voeren, maar kunnen deze niet voor andere doeleinden gebruiken. Verder moeten ze deze persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met deze Privacyverklaring uitvoeren en in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de gegevensbeschermen.
 • Andere derden.
  • Uw persoonsgegevens zullen ook door ons gebruikt worden of gedeeld worden met adverteerders, reclamebureaus, reclamenetwerken, reclameservers, sociale netwerken en bedrijven die analytische onderzoek doen of andere derden in verband met marketing, promoties, gegevensverrijking en andere aanbiedingen, alsook productinformatie.
 • Juridische onthulling. We kunnen uw persoonsgegevens delen en onthullen aan derden:
  • om conform te zijn met een legale obligatie.
  • wanneer we uit goede wil denken dat het door de wet geëist wordt.
  • op vraag van overheidsinstanties.
  • om te reageren op een noodgeval.
  • om onze rechten, eigendommen, veiligheid of bescherming van derden, de bezoekers op de sites van Didden of het publiek te beschermen.

Hoe beschermen we uw persoonsgegevens?

Didden neemt de beveiliging van uw persoonsgegevens heel serieus. We doen er alles aan om uw persoonsgegevens te beschermen tegen elk mogelijke misbruik, interferentie, verlies, ongeoorloofde toegang, wijziging of openbaarmaking.

Wij nemen alle redelijke voorzorgsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen en eisen van derden die uw persoonsgegevens voor ons behandelen of verwerken dat zij hetzelfde doen. Toegang tot uw persoonsgegevens is beperkt om ongeoorloofde toegang, wijziging of misbruik te voorkomen en is alleen toegestaan aan onze medewerkers en agenten op een ‘need-to-know’ basis.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

We bewaren uw persoonsgegevens zolang als het nodig is om de doelstelling die bepaald werd tijdens de verzameling ervan, te voldoen. Bijvoorbeeld, wanneer u een product online aankoopt, bewaren wij de gegevens in verband met de aankoop zodat we in staat zijn om het specifieke contract die u heeft aanvaard uit te voeren, en waarvan we nadien uw persoonsgegevens bewaren gedurende een periode die het ons mogelijk maakt om uw klachten, informatie aanvragen of zorgen in verband met de aankoop te kunnen verwerken en beantwoorden.

Uw gegevens kunnen ook bewaard worden zodat we uw ervaring met ons kunnen verbeteren en om u te garanderen dat u de loyaliteitsbeloning ontvangt waarvan u recht op hebt.

We bewaren identificeerbare gegevens, die we direct verzamelen voor targetingdoeleinden, gedurende een beperkte periode, waarna we alle stappen ondernemen om deze definitief te verwijderen.

We zullen de persoonsgegevens die in ons bezit zijn actief beoordelen en veilig verwijderen, of deze anonimiseren in bepaalde gevallen, wanneer het niet meer nodig is om deze te bewaren voor juridische, professionele of consumptie doeleinden.

Uw rechten

 • Recht op informatie.
  • U heeft het recht om duidelijke, transparante en eenvoudig te begrijpen informatie te verkrijgen in verband met hoe we omgaan met uw persoonsgegevens. Daarom geven we u de informatie in deze Privacyverklaring.
 • Recht op inzage en op verbetering.
  • U heeft op elk moment recht om uw persoonsgegevens in te zien, te verbeteren of te actualiseren.
 • Recht op overdraagbaarheid.
  • Het recht op overdraagbaarheid is gelimiteerd op de persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt. Dit betekent dat ze gegeven, gekopieerd of op elektronische wijze overgedragen kunnen worden in bepaalde omstandigheden.
 • Recht om vergeten te worden.
  • In bepaalde omstandigheden, heeft u het recht om te vragen dat uw persoonsgegevens verwijderd worden. Indien u wenst dat we uw persoonsgegevens die we bezitten verwijderen, gelieve ons dit te melden en we zullen alle redelijke stappen ondernemen om op dit verzoek te reageren in overeenstemming met wettelijke vereisten. Indien de verzamelde persoonsgegevens niet meer nodig zijn en dat de wet ons niet verplicht deze bij te houden, zullen we ervoor zorgen deze definitief te verwijderen, vernietigen of te anonimiseren.
 • Recht om de verwerking van data te limiteren.
  • U heeft het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens in bepaalde omstandigheden te limiteren.
 • Recht op verzet.
  • U heeft het recht om zich te verzetten tegen bepaalde types van gegevensverwerking in bepaalde gevallen, zoals het limiteren van de verwerking van gegevens in het kader van directe marketing (d.w.z. het krijgen van mails die u op de hoogte brengt van bepaalde mogelijkheden).
 • Recht om klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit.
 • Recht om uw toestemming in te trekken.
  • Indien u ons uw toestemming hebt gegevens voor het verwerken van uw persoonsgegevens voor bepaalde doeleinden (we vertrouwen op de toestemming als wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens), heeft u het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken (maar in dat geval betekent het niet dat onze verwerking van uw persoonsgegevens  in dit stadium illegaal is). U kunt uw toestemming in verband met verwerking van persoonsgegeven op elk moment intrekken door ons te contacteren en bovenstaande details te melden.

Indien u vragen, reacties of zorgen heeft over de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken, kunt u ons contacteren door te klikken op Contact op onze website, of via post.

Als u ons contacteert om uw rechten uit te oefenen dan antwoorden wij u binnen 1 maand. uitzonderlijk kan dit langer duren (tot maximaal 3 maanden), maar dan laten wij u binnen 1 maand weten hoe dit komt.

Wijzigingen in onze privacyverklaring

Wij kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen door de bijgewerkte versie van de Privacyverklaring op de Didden-site te plaatsen. Wij brengen u binnen een redelijke termijn op de hoogte van een eventuele relevante wijziging. Wij raden u aan de verklaring regelmatig te bekijken om op de hoogte te blijven van de manier waarop we uw persoonsgegevens gebruiken.

Andere privacyverklaringen van Didden

In aanvulling op deze Privacyverklaring kunnen er ook specifieke campagnes of acties zijn waarvoor extra privacyvoorwaarden of -verklaringen gelden. We raden u aan deze aanvullende voorwaarden of verklaringen te lezen alvorens deel te nemen aan dergelijke campagnes of acties, aangezien u hieraan moet voldoen als u deelneemt. Eventuele aanvullende privacyvoorwaarden of -verklaringen zullen duidelijk voor u beschikbaar worden gemaakt.

Cookieverklaring

Onze cookieverklaring vindt u hier.